Organisation

Strategin bakom investeringarna

Vår filosofi är att ett bra ägande är ett aktivt och långsiktigt ägande. Ett involverande och engagerat ägande där vi ser och frigör de krafter och kvaliteter som bor i de medarbetare som bygger framgången och odlar styrkan i varumärket.

Organisation

Kapital, kompetens och medial exponering

Med vår aktiva ägarroll kan vi växla upp det långsiktiga värdet i en verksamhet. Arbetet grundar sig i vår processanalys och utvärdering av existerande och nya potentiella bolag att investera i. Taptum bidrar med kapital, kompetens och medial exponering.

Framgång är ingen slump. Av oss krävs ett envetet och djuplodande analysarbete för att kartlägga och förstå förutsättningarna som skapar den. Av dig krävs ett visst mod för att ta till dig sanningen. För att förstå potentialen i er verksamhet tar vi avstamp i era affärsmål och utmaningar, Sedan söker vi svaren på kundernas och de potentiella kundernas faktiska upplevelse av ert erbjudande. I det analysarbetet använder vi en generisk och väl beprövad arbetsmetodik. Ett utifrån och in-tänk där vi vaskar fram nya strategiska insikter i er affärsmiljö och i omvärlden som formar den. Det är de insikterna som bäddar för Taptums rekommendationer avseende erbjudande, strategier och arbetssätt som kan förflytta ert varumärke, elda på det interna engagemanget och stegra resultatet.

Aktivt ägande i klartext

Vi stöttar de olika bolagen med ett strategiskt affärsupplägg och graden av engagemang i varje bolag fastställs av vår koncernledning och styrelse i samförstånd med det bolag vi investerar med. I klartext är detta vad vi menar med ett aktivt ägande:

  • Vi använder väl beprövad affärsmetodik
  • Vi investerar långsiktigt
  • Vi bygger konkurrenskraft via affärsvolym och varumärke
  • Vi bygger varumärken som medarbetarna vill leva och vara med och utveckla
  • Vi bidrar med branschinsikt och spetskompetens
  • Vi bidrar med ett helhjärtat engagemang
  • Vi bygger ny lönsamhet genom att tillsätta rätt resurser i tid