Taptum skapar resultat utöver det vanliga

Med fokus på kundvärde

Som ledande skandinaviskt investerings- och rättighetsbolag har vi spännvidd i portföljföretagen. Som aktiva ägare skapar vi framåtrörelse och lönsam förändring genom att frilägga potentialen och renodla affären i de bolag vi köper.

Juli 2015

Taptum bildas

Viljan att skapa ny framåtrörelse, trygghet och framtidstro i tillväxtbolag med stor potential var drivkraften som förde oss samman. Från start var Taptum en aktiv ägare med ett djupt engagemang och stark närvaro i portföljbolagen.

November 2015

Vår första milsten

Taptum förvärvar BIG Travel Scandinavia AB med dotterbolag

December 2015

Omsättningen skjuter fart

BIG Travel Sweden AB:s omsättning för helår uppgick till cirka 840 mkr

April 2016

Värdet av aktivt ägande

BIG Travel Sweden AB:s omsättning uppgick till 938 mkr

Oktober 2016

Resecity blir en del av Taptum

Taptum förvärvar Resecity AB med dotterbolag

Januari 2017

Det globala perspektivet

BIG Travel Scandinavia AB ingår medlemskap i det globala resebyrånätverket Radius Travel och blir dess representant i Norden

April 2017

Finance ur startblocken

Taptum Finance AB bildas och startar finansiell verksamhet.
Taptumkoncernens omsättning uppgick till 1 135 mkr för helår.

Maj 2017

Säkrare vägar

Taptum Finance förvärvar aktier i TopRight Nordic AB. En aktör som skapar förutsättningar för ny säkerhet på vägarna genom modern ljusteknik och digitalt glas.

Augusti 2017

Taptum reser med ny gigant

Taptum förvärvade Resevaruhuset AB. BIG Travel Scandinavia förvärvar 60% av BIG Travel Finland via Vip OY

December 2017

Parkerar på NGM-börsen

TopRight Nordic AB noteras på NGM-börsen

April 2018

Framtiden tar ny vändning i april

Taptum Finance förvärvar aktier i upplevelseföretaget Watch it Live AB. BIG Travel Denmark AS och BIG Travel Norway startar sina verksamheter. Taptumkoncernens omsättning uppgick till 1,63 miljarder kr för helår.

Maj 2019

Watch it Live ingår nytt samarbete

Watch it Live AB ingår samarbete med hockeyprofilen Peter Forsberg och innehållsbyrån Next Level Group investerar i bolaget.

”Upplevelsen av sport eller andra event är oöverträffad när man ser dom på plats. Tillsammans med Watch it Live och Next Level Group bildar vi en slagkraftig konstellation som möjliggör upplevelser som ingen annan”, Peter Forsberg.

Vi på WIL - Watch it Live är jättetacksamma att få in en sådan stark och engagerad ägare som Peter och har redan flertalet gemensamma upplevelseresor inplanerade.

Juli 2019

Välkommen till vår kryptiska värld 

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Med vår AI modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen.

Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför. Läs mer om detta spännande bolag på länken här.

September 2019

Kryptobolaget Xpecunias emission övertecknades till 2,9 mkr

Xpecunia Nordic AB (publ)
gjorde en mycket lyckad emission. Emissionen är nu stängd och tilldelad, den övertecknades till 2,9 Mkr. Grundemissionen var 2,04 Mkr. Överteckningen var således ca 42% och målet uppnåddes. Xpecunia välkomnar ca 140 ny aktieägare och kan nu leverera Affärsplanen. Expansionen har redan satts i verket.

Resultat utöver det vanliga

Långsiktigt aktivt ägande aktiverar lönsamheten

Taptums enkla rättesnöre är att gå in som aktiva långsiktiga ägare i bolag vi tror på och renodla styrkorna.

Det glasklara målet är att att öka substansvärdet, i syfte att generera en positiv avkastning över tid. Förutsättningarna för ny lönsamhet skapas genom en unik strukturerad processanalys & utvärderingar av befintliga och förvärvade bolag. Den analysen är själva grundbulten i Taptums värdeskapande.

Läs om våra varumärken

Ledningsgrupp

Vi är Taptum

Fredrik Skarke
Torbjörn Geijer
Anna Skarke
Andreas Hall
Daniel Moström
Styrelse

Taptums styrelse

Fredrik Skarke
  • Styrelseordförande & huvudägare
Torbjörn Geijer
  • Ordförande
Anna Skarke
  • HUVUDÄGARE
Johan Nyrén
  • Ägare
Michael Asplund
  • Ägare
Jenny Stenesjö Wöhrman
  • Ägare
Bli en av våra medskapare?

Utforska bolag med dold potential

Taptum är summan av det vi kan och de personligheter vi är. Därför är vi ett team med kompletterande kompetenser med bred och djup erfarenhet från näringslivet och affärsmannaskapet i generna. Delar du vårt driv som entreprenörer och glädjen i att göra bra affärer? Då vill vi ha kontakt med dig nu!

Kontakta oss